Wat je moet weten

Buitenlands diploma

Om tewerkgesteld te kunnen worden in het Ziekenhuis Oost-Limburg is het belangrijk om voor aanvang van je contract de nodige documenten voor te kunnen leggen. Afhankelijk van de functie die je in het ZOL zal uitoefenen en het land waar je jouw diploma behaalde, zijn andere documenten noodzakelijk:

 

Geen gezondheidsz​orgberoep

Een gezond​heidszorgberoep (vroedkundigen, verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici en apothekers)

Belgisch diploma
 • Een kopie van je diploma
  • Een kopie van je diploma
  • Een professionele erkenning (NIET voor verpleeg- en zorgkundigen)
  • Een visum

  Meer info:
  www.health.belgium.be 

  Buitenlands diploma behaald IN een lidstaat van de EU, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen
  • Bewijs van gelijkwaardigheid van je buitenlands diploma met het gevraagde Belgische diploma, afgeleverd door Naric

  Meer info:
  www.naric.be 

  • Een professionele erkenning
  • Een visum

  Meer info:
  www.health.belgium.be 

  Buitenlands diploma behaald BUITEN de EU, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen
  • Bewijs van gelijkwaardigheid van je buitenlands diploma met het gevraagde Belgische diploma, afgeleverd door Naric

  Meer info:
  www.naric.be 

  • Bewijs van gelijkwaardigheid van je buitenlands diploma met het gevraagde Belgische diploma, afgeleverd door Naric
  • Een professionele erkenning
  • Een visum

  Meer info:
  www.naric.be 
  www.health.belgium.be 

  Werken en leren combineren

  Rekening houdend met de budgettaire ruimte en de dienstdoelstellingen kunnen medewerkers aanvragen indienen voor het volgen van een langdurige opleiding.

  Na goedkeuring van de aanvraag kunnen deze opleidingen in combinatie met het werk gevolgd worden. De faciliteiten op het vlak van dienstvrijstelling, tegemoetkoming in de inschrijvingskosten en tegemoetkoming in de verplaatsingsonkosten verschillen per opleiding.

  Voor verpleegkundigen zijn volgende tegemoetkomingen vastgelegd voor het academiejaar 2014 - 2015:

  Brugopleiding tot bachelor in de verpleegkunde

  • dienstvrijstelling: 100 % voor de theoretische contacturen met een maximum van 10 dagen voor 2014 - 2015;
  • forfaitaire tegemoetkoming in de inschrijvingskosten ten belope van € 300 voor 60 studiepunten en € 150 voor 30 studiepunten;
  • geen recht op verplaatsingsvergoeding met de wagen wel met het openbaar vervoer.

   

  Banaba spoed en intensieve zorgen

  • dienstvrijstelling: 50 % compensatie voor de theoretische contacturen;
  • betaling inschrijvingsgeld door personeelslid; 100 % van het betaalde inschrijvingsgeld wordt terug betaald na behalen van het banaba diploma;
  • aan studenten wordt een opleidings - en leertraject aangeboden met opeenvolgende tewerkstelling op de diensten intensieve zorgen, hartbewaking en spoedgevallen;
  • stageregeling: 100 % compensatie voor de stage-uren ( tijdens werktijd);
  • geen recht op verplaatsingsvergoeding met de wagen wel met het openbaar vervoer.

   

  Banaba  zorgmanagement

  • dienstvrijstelling: 50 % voor de theoretische contacturen met een maximum van 15 dagen voor 2014 - 2015;
  • betaling inschrijvingsgeld door personeelslid; 100 % van het betaalde inschrijvingsgeld wordt terug betaald na behalen van het banaba diploma;
  • geen recht op verplaatsingsvergoeding met de wagen wel met het openbaar vervoer.

   

  Master in de verpleegkunde / gezondheidswetenschappen

  • dienstvrijstelling: 50 % voor de theoretische contacturen met een maximum van 15 dagen voor 2014-2015;
  • betaling inschrijvingsgeld door personeelslid; 50 % wordt terugbetaald (na behalen masterdiploma);
  • geen recht op verplaatsingsvergoeding met de wagen wel met het openbaar vervoer.

   

  Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met volgende personen van de dienst Werving en Selectie:

  Evelien Vanparijs
  evelien.vanparijs@zol.be