Verpleegkundige operatiekwartier

Onze vacature

Situering

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen. Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn patiënten met de allerbeste zorgen. Om onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen en ruim 3000 medewerkers. En wat wij van onze medewerkers verwachten? Alvast dat ze beschikken over 3 basiscompetenties: klantgerichtheid – integriteit – samenwerken.

De verpleegkundige operatiekwartier kan actief zijn in het operatiekwartier van GOP/LOP binnen divisie 6 (kritieke diensten). Hij/zij rapporteert aan de hoofdverpleegkundige van de cluster waarin hij/zij werkzaam is. In het Ziekenhuis Oost- Limburg zijn we momenteel op zoek naar gemotiveerde verpleegkundigen voor het operatiekwartier bij voorkeur met ervaring.

Functieprofiel

De verpleegkundige operatiekwartier is verantwoordelijk voor een optimale opvolging van de patiënten van de preoperatieve opname tot het postoperatief ontslag, in een multidisciplinaire context. Hij/zij staat in voor de uitvoering van de verpleegkundige en verzorgende taken bij de opvang van patiënten in het operatiekwartier.

De verpleegkundige operatiekwartier is verantwoordelijk voor het installeren en voorbereiden van de patiënt in de operatiezaal. Hij/zij assisteert de anesthesist bij de verschillende types anesthesiologische handelingen. Verder is de verpleegkundige operatiekwartier verantwoordelijk voor het assisteren bij de chirurgische handelingen.

Na de ingreep brengt de verpleegkundige operatiekwartier de patiënt naar de recovery onder supervisie van een anesthesist en zorgt ervoor dat hij/zij een professionele overdracht doet van de patiënt aan zijn/haar collega. Op deze wijze draagt hij/zij maximaal bij aan de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening. De verpleegkundige operatiekwartier is eveneens verantwoordelijk voor een correcte administratie en draagt maximaal bij aan de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening.

De concrete taakinhoud van de verpleegkundige operatiekwartier wordt bepaald door de hoofdverpleegkundige waar hij/zij aan toegewezen is. De verpleegkundige operatiekwartier moet (buiten zijn/haar toegewezen dienstwerkzaamheden) ondersteuning kunnen verstrekken binnen het operatiekwartier van GOP/LOP op voorwaarde dat hij/zij ( mits de nodige opleidingen ) over de vereiste competenties beschikt.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent houder van een diploma van gegradueerd (A2) of bachelor (A1) in de verpleegkunde;
 • Ervaring in het operatiekwartier strekt tot aanbeveling;
 • Je hebt kennis van en inzicht in verpleegkundige procedures;
 • Je hebt kennis van de heelkundige behandeling van de patiënt;
 • Je kan voldoende aandacht besteden aan een correcte, professionele en menselijke benadering van de patiënt in het operatiekwartier;
 • je bent technisch aangelegd, bereid om de nodige opleidingen te volgen en een echte teamplayer;
 • Je bent bereid om mee te draaien in een wisselend postensysteem;
 • Je herkent jezelf in de gevraagde competenties van gegradueerd (A2) of bachelor (A1) verpleegkundige.

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 75% - 80% - 100%
 • Campus: Sint- Jan (Genk)
 • A2 verpleegkundige: weddenschaal volgens schaal C3/C4: : het bruto geïndexeerd maandloon excl. vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 2.131 EUR en max. 3.559 EUR. (Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen.)
 • A1 verpleegkundige (bachelor): weddenschaal volgens schaal BV1/2/3: : het bruto geïndexeerd maandloon excl. vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 2482 EUR en max. 4161 EUR. (Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen.)
 • Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer.

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met:

Voor bijkomende algemene informatie of een functieprofiel kan je contact opnemen met:

Een gezonde ambitie om als verpleegkundige operatiekwartier aan de slag te gaan?

Solliciteer dan zeker online via www.eengezondeambitie.be. Vergeet niet je diploma, cv en motivatiebrief online toe te voegen.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure.

 

Solliciteer online