Medisch laboratoriumtechnoloog

Onze vacature

Situering

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen. Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn patiënten met de allerbeste zorgen. Om onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen en ruim 3000 medewerkers. En wat wij van onze medewerkers verwachten? Alvast dat ze beschikken over 3 basiscompetenties: klantgerichtheid – integriteit – samenwerken.

In het kader van toekomstige mogelijkheden in het klinisch labo, labo microbiologie, labo IVF en Pathologische Ontleedkunde wordt er in het Ziekenhuis Oost-Limburg een werfreserve aangelegd voor de functie van medisch laboratoriumtechnoloog.

Functieprofiel

De medisch laboratoriumtechnoloog voert de analyses en technische handelingen binnen het laboratorium van zijn/haar specialisatie (respectievelijk klinische chemie, hematologie, microbiologie, histologie, (niet-) gynaecologische cytologie of fertiliteit) correct uit. De medisch laboratoriumtechnoloog staat in voor een kwalitatieve verwerking en opvolging van de stalen volgens het kwaliteitshandboek. Hij/zij denkt mee over de organisatie van het laboratorium om een efficiënte en kwaliteitsvolle werking te verzekeren. Bijkomend zorgt de medisch laboratoriumtechnoloog voor een correcte uitvoering van de dienstspecifieke taken.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je bent houder van een diploma van gegradueerde of professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie optie medische laboratoriumtechnologie;
  • Je herkent jezelf in de gevraagde competenties van medisch laboratoriumtechnoloog (mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, samenwerken, empathie, flexibel gedrag, leervermogen, stressbestendigheid, klantgerichtheid, luisteren, discipline, integriteit, plannen en organiseren, probleemanalyse).

Aanbod

  • Tewerkstellingspercentage: 75%-80%-100%
  • Campus: Sint-Jan (Genk)
  • Weddenschaal volgens schaal BV1/2/3: het bruto geïndexeerd maandloon exclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 2.482 EUR en max. 4.161 EUR Bruto.
  • Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer.

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met:

Voor bijkomende algemene informatie of een functieprofiel kan je contact opnemen met:

  • Jin Tsui, deskundige personeelszaken (tel 089/32 17 84 – Jin.Tsui@zol.be)

Een gezonde ambitie om als medisch laboratoriumtechnoloog aan de slag te gaan?

Solliciteer dan zeker online via www.eengezondeambitie.be. Vergeet niet je diploma, cv en motivatiebrief online toe te voegen.

Om aangesteld te kunnen worden in de functie van medisch laboratoriumtechnoloog in het Ziekenhuis Oost-Limburg is het noodzakelijk om bij aanstelling het diploma/getuigschrift, het visum en de erkenning te bezorgen aan de dienst personeels- en loonadministratie.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure.

Solliciteer online