Hoofdverpleegkundige (dienst Centrale Sterilisatie)

Onze vacature

Situering

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen. Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn patiënten met de allerbeste zorgen. Om onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen en ruim 3000 medewerkers. En wat wij van onze medewerkers verwachten? Alvast dat ze beschikken over 3 basiscompetenties: klantgerichtheid – respect – samenwerken.

Binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg is er een vacature voor een hoofdverpleegkundige op de dienst centrale sterilisatie. Het betreft een voltijdse functie (m/v). De hoofdverpleegkundige centrale sterilisatie staat aan het hoofd van de afdeling centrale sterilisatie en geeft leiding aan een team van verpleegkundigen, verzorgenden, deskundigen centrale sterilisatie, gespecialiseerde arbeiders,…. Hij/zij rapporteert aan de hoofdapotheker.

Functieprofiel

De dienst centrale sterilisatie bekleedt een fundamentele rol binnen het ziekenhuis. Deze dienst staat vooreerst in voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van materiaal dat zowel door medische - als paramedische professionals gebruikt wordt. Vervolgens wordt het instrumentarium gesorteerd, gecontroleerd en worden de setten terug samengesteld aan de hand van bestaande instrumentenlijsten. Op alle kritische punten van het proces worden kwaliteitscontroles uitgevoerd om tot een volwaardig eindproduct te komen met het oog op een veilige zorg voor de patiënt. Door middel van een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma beschikken we over een volledig traceersysteem voor de sets die we behandelen.

De taken:

 • De organisatie van de dienstactiviteiten;
 • Het personeelsbeleid;
 • De communicatie, overleg en participatie;
 • Budgetbeheer;
 • Vorming;
 • Beleidsbepaling;
 • Integrale kwaliteitszorg.

Specifiek op de dienst centrale sterilisatie houdt dit in dat de hoofdverpleegkundige centrale sterilisatie:

 • Voor de toepassing van de Europese normen voor sterilisatie zorgt;
 • De sterilisatieprocessen bewaakt en toeziet op het toepassen van de werkprocedures;
 • Veranderingsprocessen coördineert met zin voor creativiteit en innovatie;
 • Goed samenwerkt met andere afdelingen;
 • De eenheid bestaft in functie van de werklast en het beschikbaar personeel;
 • De teamgeest bevordert en de teamleden motiveert en stimuleert;
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken voert;
 • Voor een optimale communicatie naar en tussen de teamleden zorgt;
 • Met de verantwoordelijken van de diensten waarvoor de dienst centrale sterilisatie een toeleverancier is, de dagelijkse afspraken regelt;
 • Bereid is om zich continu bij te scholen en om de medewerkers te motiveren om zich bij te scholen;
 • Streeft naar een optimale kwaliteit van de te leveren diensten;
 • Streeft in overleg met de hoofdapotheker naar een evenwicht in het budget in verband met personeel, materiaal, investeringen en vorming.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent houder van een diploma van bachelor verpleegkundige (A1) aangevuld met één van volgende diploma’s:

- BaNaBa zorgmanagement (de kaderopleiding);

- licentie/master ziekenhuiswetenschappen, ziekenhuisbeleid, verplegingswetenschappen of medisch sociale wetenschappen.

 • Je hebt minimum 4 jaar ervaring als bachelor verpleegkundige.

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 100%
 • Campus: Sint-Jan/Sint-Barbara
 • Weddenschaal volgens schaal BV5 + 6%: het bruto geïndexeerd maandloon exclusief toeslag van 6%, vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4), groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 3.136 EUR en max. 4.744 EUR bruto.
 • Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer.

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met:

Voor bijkomende algemene informatie over de selectieprocedure of een functieprofiel kan je contact opnemen met:

Een gezonde ambitie om als hoofdverpleegkundige centrale sterilisatie aan de slag te gaan?

Solliciteren kan tot en met 21/02/2019 online via www.eengezondeambitie.be

Vergeet niet je diploma, CV en motivatiebrief ONLINE via ons sollicitatiesysteem toe te voegen.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Sollicitaties die per mail worden verstuurd kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De selectieprocedure omvat een selectiegesprek en een assessment. Indien je selectiegesprek positief is, mag je deelnemen aan het tweede deel, het assessment.

Solliciteer online