Senior-aankoper

Onze vacature

Situering

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen. Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn patiënten met de allerbeste zorgen. Om onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen en ruim 3000 medewerkers.

En wat wij van onze medewerkers verwachten?
Alvast dat ze beschikken over 3 basiscompetenties: klantgerichtheid – respect – samenwerken.

Functieprofiel

De senior-aankoper is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het aankoopproces voor de goederen en diensten die hem/haar zijn toebedeeld conform de wettelijke bepalingen voor overheidsopdrachten.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van volgende taken binnen het aankoopproces: marktonderzoek, leveranciersselectie, prijsaanvraag, prijsvergelijking, kostprijscalculatie en contractbeheer.
 • Je beheert taken die een bijzondere expertise vereisen op het vlak van aankoopmanagement, meer bepaald: aansturen en coördineren van een deel van het aankoopproces; uitwerken en opvolgen van interne controles bij het aankoopproces en implementatie van de automatisering van het aankoopproces.
 • Je kan betrokken worden bij het opzetten van een aankoopstrategie voor een aankoopsegment.
 • Je staat in voor de kwalificatie, selectie en beoordeling van leveranciers (leveranciersmanagement).
 • Je stelt contracten op en volgt de uitvoering hiervan zorgvuldig op.
 • Je kan betrokken worden bij het opstellen van SLA’s voor investeringsaankopen.
 • Je doet voorstellen om de kostprijs van de aan te kopen goederen en/of diensten te verminderen.
 • Je formuleert voorstellen omtrent het gebruik van internet (e-tools) bij het aankopen van goederen en/of diensten.
 • Je kan betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van specifieke aankoopprojecten.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent houder van een diploma universitair licentiaat of masterdiploma vereist in de industriële wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelswetenschappen, biomedische wetenschappen of een gelijkwaardig masterdiploma met 2 jaar relevante ervaring.
 • OF je bent houder van een kandidaatsdiploma of bachelordiploma in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie of gezondheidszorg of handelswetenschappen en bedrijfskunde of een gelijkwaardig bachelordiploma met 4 jaar relevante ervaring.
 • Je hebt een grondige kennis of je bent bereid op korte termijn kennis te verwerven van:
  • wet op de overheidsopdrachten;
  • verkoops – en onderhandelingstechnieken;
  • aankoopprocessen;
  • BTW reglementering;
  • kostprijscalculatie

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 100%
 • Startdatum: zo snel mogelijk
 • Campus: Sint-Jan
 • Weddenschaal
  • Indien houder van een masterdiploma: volgens schaal A1a/A1b/A2a: het bruto geïndexeerd maandloon exclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 3.108 EUR en max. 5.149 EUR bruto.
  • Indien houder van een bachelordiploma: volgens schaal B4/5: het bruto geïndexeerd maandloon exclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 2.838 EUR en max. 4.623 EUR bruto.
 • Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer.

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie:

Voor bijkomende algemene informatie over de selectieprocedure:

Een gezonde ambitie om aan de slag te gaan?

Solliciteren kan t.e.m. 17/02/2019 online via www.eengezondeambitie.be.

Vergeet niet je diploma, CV en motivatiebrief ONLINE via ons sollicitatiesysteem toe te voegen. Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Sollicitaties die per mail worden verstuurd kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Solliciteer online