Jobstudenten

Jobstudenten

Om als jobstudent te kunnen werken bij Ziekenhuis Oost-Limburg moet je minstens 18 jaar zijn op de eerste dag van je studentenovereenkomst. Je mag je inschrijven voor meerdere vacatures maar zorg er steeds voor dat de periodes NIET samenvallen.

Jaarlijks stelt het Ziekenhuis Oost-Limburg vele jobstudenten te werk. Dit gebeurt meestal tijdens de schoolvakanties maar ook tijdens de weekenden zijn er jobstudenten actief.

Voor een aantal functies bestaat er een inschrijvingslijst. De student kan zich dan op elk moment inschrijven.

Voor de administratieve en facilitaire functies zullen de nieuwe vacatures iedere woensdag om 18u verschijnen op deze website.

De vacatures voor de zomerperiode verschijnen op woensdag 10 april 2019 en op woensdag 17 april 2019 telkens om 18u. De eerste 14 kalenderdagen (dus tot 24 april 2019) mogen enkel kinderen van artsen of kinderen van medewerkers zich inschrijven. Daarna mogen alle jobstudenten zich inschrijven op de openstaande vacatures (niet-zorgprofielen).

Wie mag werken als jobstudent?

 • Om als jobstudent te kunnen werken, moet je in hoofdstatuut studeren.
  Als je voldoet aan de studievoorwaarden die recht geven op kinderbijslag kan je meestal werken als jobstudent.
 • Als je afstudeert in juni of juli kan je nog als jobstudent tewerkgesteld worden tot 30 september van dat jaar. Daarna kan het niet meer.
 • Studenten die in een systeem van alternerend leren zitten en geen werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangen, kunnen een studentenovereenkomst sluiten gedurende de dagen dat ze niet aanwezig dienen te zijn in de onderwijsinstelling of op de werkplek. Ze mogen uitsluitend als jobstudent werken bij een andere werkgever dan diegene waar zij hun praktische opleiding volgen op de werkplek.
 • Om als jobstudent te kunnen werken bij Ziekenhuis Oost-Limburg moet je minstens 18 jaar zijn op de eerste dag van je studentenovereenkomst.

Wie mag niet werken als jobstudent?

 • Vanaf het moment dat je je laat inschrijven als werkzoekende kan je geen jobstudent meer zijn.
 • Als je meer dan 12 maanden ononderbroken bij eenzelfde werkgever werkt, kan je niet langer als jobstudent bij die werkgever werken. Bij een andere werkgever kan je wel nog werken als jobstudent.
 • Je mag geen prestaties leveren als jobstudent op een moment waarop je verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling.
 • Als je uitkeringen ontvangt als werkzoekende.
 • Als je een ander hoofdstatuut hebt (bv. werknemer).
 • Als je een doctoraatsbeurs ontvangt kan je meestal niet als jobstudent werken.
 • Als je een onbezoldigde stage verricht die deel uitmaakt van je studieprogramma kan je voor deze stage geen studentencontract krijgen.
 • Als je enkel avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan volgt (bv. leerlingen die een opleiding volgen van minder dan 15u per week of een opleiding sociale promotie die ’s avonds gegeven wordt)

Functies